Cookie-og-privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Klimabiler.dk ApS

Indledning

Når du besøger vores hjemmeside eller indtaster dine personlige oplysninger på vores kontaktformular, indsamler vi visse oplysninger om dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvad dine rettigheder er i forhold til disse oplysninger.

Oplysninger, der indsamles

Vi indsamler følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • IP-adresse
 • Oplysninger om din bil (fx mærke og model)

Formål med indsamling af oplysninger

Vi indsamler og bruger oplysninger om dig til følgende formål:

 • At kunne kontakte dig i forbindelse med tilbud på vores produkter og tjenester
 • At kunne levere vores produkter og tjenester til dig
 • At kunne sende dig relevant information om vores produkter og tjenester
 • At kunne forbedre vores hjemmeside og vores produkter og tjenester
 • At kunne markedsføre vores produkter og tjenester på sociale medier og andre online platforme, hvor du har givet dit samtykke til at blive kontaktet

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi anvender kun dine oplysninger til de formål, som er angivet i denne privatlivspolitik, medmindre vi har fået dit samtykke til at anvende dem til andre formål.
Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet til, medmindre vi er forpligtede til at opbevare dem i henhold til lovgivningen.

behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af følgende juridiske grundlag:

 • Dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser eller tredjeparts legitime interesser, medmindre hensynet til dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud for disse interesser.

Vi anvender dine personoplysninger til de formål, som er angivet i denne privatlivspolitik, medmindre vi har fået dit samtykke til at anvende dem til andre formål.
Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet til, medmindre vi er forpligtede til at opbevare dem i henhold til lovgivningen.
Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at levere vores produkter og tjenester til dig eller kræves i henhold til lovgivningen.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og til at få dem slettet eller rettet, hvis de er unøjagtige eller vildledende. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og til at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på rs@klimabiler.dk. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for en måned.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, misbrug, ændring eller ødelæggelse.
Vi har blandt andet implementeret firewall- og antivirusbeskyttelse, kryptering af data under transmission, og adgangsbegrænsning til vores systemer og databaser.
Vi gennemgår og opdaterer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at de altid er effektive og up-to-date.

Ændringer til privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil offentliggøre eventuelle ændringer på vores hjemmeside, og væsentlige ændringer vil blive meddelt til dig via e-mail. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne privatlivspolitik regelmæssigt for at holde dig opdateret om vores behandling af dine personoplysninger.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, eller ønsker at udøve dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på rs@klimabiler.dk. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for en måned.